O agenciji

O AGENCIJI

Turistička agencija ”Saša KLEK” j.d.o.o. za turizam i usluge
OIB: 38784779482
IBAN: HR50 2402 0061 1011 3759 9
Ivana bana Mažuranića 3, 47300 Ogulin
mob. +385 95 917 5135
e-mail: turisticko@gmail.com
www.putnickaagencijaklek.hr

Nadležno tijelo:
Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Radno vrijeme agencije:
Ponedjeljak / Petak = 08:00h-13:00h, 16:30h do 19:00h
Subota = 08:00h-13:00h
Nedjeljom i praznicima zatvoreno!

Voditelj poslova:
Đurđica Vejzović
direktor agencije

Rješenje o upisu u sudski registar:
MBS: 081485030
Tt-22/57929-2

Obavijest o načinu podnošenja pismenog prigovora:
Cijenjeni potrošači,
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov. Br. 41/14) obavještavamo Vas da u koliko
imate primjedbe na pruženu uslugu pismeni prigovor možete predati u prostorijma putničke agencije
za vrijeme radnog vremena ili internetske pošte (e-mail).
Na Vaš prigovor odgovorit ćemo i pismenom obliku u roku 15. dana od zaprimanja prigovora, i čuvati
u evidenciji pisanog prigovora na trajnom mediju. Prigovor će se čuvati 1 godinu od primitka.

Djelatnosti:
– 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
– 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
– 79.11 Djelatnosti putničkih agencija